Pipranka

Fråga: Jag har en pipranka som växer väldigt lite och har gulaktiga blad. Den planterades för några år sedan, i norrläge, kanske den inte trivs där, vad tror du? Bor i Uppsalatrakten.

Svar: Piprankan växer bra i både sol och skugga, men vill ha ganska god tillgång på fukt och näring. Den kan vara lite trög i starten men efter ett par tre år borde den sätta fart. Gulaktiga blad och dålig tillväxt kan bero på att det fattas kväve, gödsla på våren med t ex hönsgödsel eller blodmjöl. Det kan också vara den kompakta uppländska leran som är orsaken. I så fall är det lika bra att gräva upp plantan, förbättra ordentligt med kompostjord och plantera igen, eventuellt på lite upphöjd bädd.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2003

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar