Ligusterhäck med fula blad

Fråga: Har en stor ligusterhäck som dom senaste åren blivit offer för någon som äter på bladen. Vad kan jag göra att rädda min liguster?

Svar: Det som syns på bladen är väldigt typiska skador orsakade av öronvivel (Otiorhynchus). Det är de vuxna skalbaggarna som gör dessa bladskador. Ur växtperspektiv är dessa skador ofarliga för etablerade växter. Nysatta växter kan fara illa. Skador orsakade av öronvivellarverna är betydligt allvarligare. För skalbaggens larver äter på växtrötter. Och är det många larver kan de äta upp alla sugrötterna på en planta vilket leder till att växten dör. Öronvivel går att bekämpa med hjälp av insektsnematoder (säljs ofta under namnet Nemasys). Det är små rundmaskar som man vattnar ut över området där man misstänker att det finns skalbaggslarver. De söker sedan upp skalbaggslarverna och dödar dessa. Följ anvisningarna på förpackningen för lyckat resultat.

I faktabladen som finns på länken går det att läsa mer om öronvivel. http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/34_oronvivel.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar