Bioblitz på koloniområdet

Fråga: Vi har tänkt att anordna en bioblitz på vårt koloniträdgårdsområde under Biologiska Mångfaldens dag* den 22 maj i år. Har du några tips på hur vi kan gå till väga?

Svar: Låter som en bra idé! Men vad är då en bioblitz? Den första bioblitzen genomfördes i Washington D.C för ungefär 25 år sedan och har sen dess spritt sig runt om i världen. Vad man gör är att bestämma en plats och en tidsperiod då man tillsammans med naturintresserade vänner genomför en inventering av allt levande man hittar. Det kan t ex vara en kolonilott i ert område, ett träd, en damm eller en rabatt som studeras under exempelvis 3 timmar. Utrustning som behövs är insektshåvar, förstoringsglas, kamera och bestämningslitteratur som ofta går att låna på biblioteket.  Allt levande – växter, djur, svampar – artbestäms så långt det går och dokumenteras. Om det känns för överväldigande så kan ni välja att fokusera på några specifika grupper t ex skalbaggar eller dagfjärilar.

Det är en stor fördel att genomföra en bioblitz tillsammans med experter på djur och växter för att kunna komma så långt som möjligt med artbestämningen. Om de inte finns inom er förening så prova att kontakta er lokala naturskyddsförening, länsstyrelse eller universitet/högskola och hör om de kan medverka.

Bioblitz är ett roligt och intensivt sätt att tillsammans lära sig mer om den biologisk mångfalden i koloniområdet. Alla kan medverka. Barn kan hjälpa till att håva insekter och samla växter. Amatörer och experter kan lära av varandra och samtidigt ökar kunskapen om den lokala floran och faunan. Det ges även möjlighet att undersöka förändring i antalet arter över tid om en ny bioblitz genomförs, enligt samma metod, några år senare.

*Biologiska Mångfaldens Dag den 22 maj är ett FN-initiativ för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Läs mer på https://www.biomfdag.se/ 

Ulf Nilsson, Kolonitidningen, nr1 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar