Beskära tulpanträd

FRÅGA: Jag bor i Göteborg och har ett tulpanträd på min tomt. Det börjar bli för stort. Går det att beskära och när gör jag det i så fall?

SVAR: Tulpanträd (Liriodendron tulipifera) är ett ganska ovanligt träd i vårt land. Kanske främst beroende på att det inte är så härdigt. Det klarar sig bra upp till zon 2–3. Tulpanträd är ganska bräckliga i sin ved och har svårt att valla över stora sår, därför rekommenderas försiktig underhållsbeskärning. Främst för att avlasta tunga grenar, så att de inte bryts. För att övervallningsprocessen ska påbörjas så fort som möjligt rekommenderas JAS-beskärning (juli-augusti-september) eller så snart bladen är fullt utvecklade. Med fördel kontaktar du en arborist för bedömning och eventuell beskärningsåtgärd.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 1 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar