Varför spricker morötterna?

FRÅGA: Vad ska jag göra för att förhindra att mina morötter spricker? Jag odlar under duk, gödslar med kompost, lite urin och lite hönsgödsel. Jorden är sandig, men efter många år med kompost tycker jag att morötterna blivit av sämre kvalitet, inte så släta och fina längre. Det största problemet är dock att många spricker och fläker upp sig så att de blir oanvändbara. Ska jag ta av blasten och låta dem stå kvar så att de slutar växa innan jag tar upp dem? Eller finns det en bättre lösning?

SVAR: Morötter som växer snabbt spricker lätt. Snabb tillväxt kan bero på gödsling, men är framförallt vattenberoende. Är det först torrt och sedan ges god tillgång på vatten så spricker morötterna lättare. Hönsgödsel och framförallt urin är snabbverkande och kan ge en tillväxtkick vid punktbehandling. Det kan löna sig att späda koncentrationen och i stället fördela givan på fler tillfällen under tillväxtperioden. Det gäller att få så jämna odlingsförhållanden som möjligt. Sedan är det även en sortfråga. Sommarmorötter som får stå kvar i jorden för länge spricker lätt. Så skörda och ät dessa i rätt tid. Vinter- och höstmorötter växer till sig senare och kan stå kvar längre i jorden och kan lagras. Dessa kan man blasta av när de har bra storlek, men det ska inte behövas. Däremot inför lagring skär man av blasten. Vilken typ av morot det är, står på fröpåsen. Sorten ’Rothild’ är en bra höstmorot, som lämpar sig både för färskkonsumtion och lagring. Kompost är bra jordförbättring till sandjord och jag har svårt att tro att detta skulle missgynna morotens kvalitet. Odla morötterna med växelbruk.

Lise-Lotte Björkman Hemträdgården nr4 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar