Kan jag äta min potatis?

FRÅGA: Jag satte som vanligt potatis i vårt trädgårdsland i våras. Det var certifierat utsäde av sorterna ’Rocket’ och ’Timate’. De ska vara motståndskraftiga mot kräfta och nematoder. Jag har satt potatis i trädgårdslandet i över 20 år i följd utan att det varit något fel på skörden. Jag gödslade, som jag brukar, med blåkorn, innan jag satte potatisen. Jag har vattnat ganska rikligt. Blasten blev ovanligt hög och kraftig på båda sorterna. När vi tog upp de två första stånden den 30 juni hade alla potatisar fler eller färre, små vita fläckar på skalen. Vad är det för prickar och vad är orsaken? Är potatisen ätbar överhuvudtaget? Ska jag låta bli att plantera potatis i trädgårdslandet nästa år?

 

SVAR: Det är ingen större fara med din potatis. Det du ser är uppsvällda porer, så kallade lenticeller, som finns naturligt i skalet. Vid syrebrist i jorden försöker potatisen få in mera syre och reagerar på detta sätt. Du har förmodligen vattnat för mycket så att jorden blivit mättad. Detta är ett skönhetsfel som gör potatisen känsligare för angrepp, men den går utmärkt att äta. När knölen torkar igen dras cellerna in och porerna syns då som bruna prickar i skalet. För att motverka angrepp av sjukdomar är det alltid bra att årligen byta odlingsplats till potatisen, om möjligt. Det är inte heller bra att överdriva gödslingen, speciellt inte med kväverik, snabbverkande konstgödsel. Då blir det lätt mer blast än potatis och potatisen förlorar i smak. Fortsätt att använda certifierat utsäde och njut av din potatis

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar