Änglatrumpet tappar bladen

Fråga: Vad är det för fel på min änglatrumpet? Den är ny, har planterat den i en större kruka. Den växer dåligt, bladen blir vita längst ut och ramlar av. Nya blad kommer, bladen blir större, blir fula och ramlar av. Så håller den på. Har den någon sjukdom?

Svar: Ett visst bladfall är naturligt och något man får räkna med. Men om den också växer dåligt är det kanske något som inte står rätt till. Har den flyttats utomhus utan att ha fått vänja sig riktigt? Köldskador på änglatrumpet uppträder redan vid 5–10 grader och det är viktigt med avhärdning. Kan det vara ett skadeangrepp? Änglatrumpet är känslig för spinnkvalster, ett litet spindeldjur som gillar när det är torrt och varmt och är vanligt såväl inomhus som i växthus och på balkong. Djuren suger på bladen som får små prickar, blir gråaktiga, gulnar och faller av. Vid kraftiga angrepp kan man se spinnvävnad mellan bladen. Se till att jorden inte torkar ut och duscha plantan ofta, behandla eventuellt med något växtvårdsmedel. Kan det fattas näring? Är jorden ny kan det som finns där räcka ett par veckor, sedan behöver man tillföra växtnäring, t ex med något flytande medel i samband med vattning. Är det en dålig, tät jord? Bäst är en jord avsedd för växter i kruka eller balkonglåda, de har en bra luftig struktur och en hel del näring i sig från början.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar