Biologisk mångfald

Blomjord som består av torv

Posted on
Kompost

Nu riktar torvbranschen in sig på odlingsmarknaden istället för energimarknaden. Förra året producerades de största mängderna odlingstorv som någonsin uppmätts i Sverige. Se programmet om torv “Klimatfarlig blomjord slår rekord i Sverige” med Uppdrag granskning på Svt >> Kan du tänka dig att kompostera och blanda din egen jord istället? Lär dig mer om hur du […]

FOR

Med rätt kunskap kan alla göra miljö- och klimatsmarta val

Posted on

Fritidsodlare har avgörande effekt för att nå de svenska miljökvalitetsmålen, med rätt kunskap kan alla göra miljö- och klimatsmarta val I veckan genomfördes mötet mellan representanter för FOR; ordförande Inger Ekrem och vice ordförande Ulrica Otterling samt Ulf Nilsson, sekreterare i FOR  och tjänstemän från närings- och miljödepartementet, det vill säga från Regeringskansliet. De frågor […]

PollineraSverige

Nominera årets Pollinatör

Posted on

Vem vill du nominera? Lyft fram den som arbetar för att gynna pollinerande insekter och ökar den biologiska mångfalden! Utmärkelsen Årets Pollinatör ska delas ut för femte gången. Fram till 8 oktober kan du vara med och nominera en människa, förening, företag eller organisation enligt vissa kriterier.Årets Pollinatör – ska under året 2020 ha arbetat systematiskt och […]

Kemikalieinspektionen

Vissa växtskyddsmedel förbjuds men en del undantas

Posted on

Förbudet börjar att gälla idag den 1 oktober 2021 och innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden som berör fritidsodlare inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande. Kemikalieinspektionen skriver “Regeringen har beslutat […]