Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Jorddjup bärbuskar

Fråga: Hur bra klarar sig vinbärs- och krusbärsbuskar som planteras i odlingsbänkar, dvs vilket djup och vilken bredd behöver man ha för att de ska växa lika bra som på friland?

Svar: Jorden i en odlingsbänk sjunker för varje år, när det organiska materialet bryts ned, och det är svårt att fylla på mer jord i en bänk där det växer perenna (fleråriga) växter. Därför råder jag dig att utforma bänken så att du får ett jorddjup på 50 centimeter. En växt har visserligen de flesta rötterna på 20-25 cm djup men om du har 50 cm från början finns det utrymme för jorden att sjunka. En bärbuske ska helst växa med upprätta grenar och då bör en bredd på ca 60 cm räcka.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Tidigare Inga druvor på vinrankan
Nästa Jordgubbe med rosaröda blommor
Table of Contents