Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Hål i äpplena

Fråga: min fråga rör ett Aroma äppelträd. Dom vackra fina äpplena är helt genomborrade av myrhål. Inga angrepp på trädet förrän äpplena började mogna. Hur ska vi gå tillväga för att inte myrorna ska angripa våran frukt?

Svar: Det låter otroligt att det är myrorna som har genomborrat äpplena. Myror gör inte sådana skador. Däremot kan det vara insekter som äppelvecklare och getingar som först gjort skadan så att myrorna känner den söta doften av äppelsaften som de söker sig till. Även fåglar hackar gärna på mogen frukt på hösten vilket också lockar dit myrorna. Myrorna kan man hindra från att ta sig upp i trädet med hjälp av limring på stammen. Det är svårare att gardera sig mot de andra insekternas eller fåglarnas skador. Äppelvecklare kan hindras med hjälp av feromoner, doftämnen som förvirrar äppelvecklaren. Getingar kan fångas i getingfällor med sockerlösning, saft mm. Fåglar kan skrämmas med metallband, cd-skivor mm som hängs i trädet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Tidigare Gröna vinbär
Nästa Hålla gamla fruktträd vitala och fina
Table of Contents