Vilken påsjord ska jag köpa?

Fråga: Dags att köpa jord. Alla dessa säckar förvirrar mig! Hur ska jag tänka när jag behöver köpa ny jord till min trädgård, både som jordförbättring och till krukor och urnor?

Svar: Köpejorden i säck förvirrar oss alla! Frågor som uppstår är: Vilken jordsäck ska vi köpa, det finns så många? Vad innehåller jorden? Är den dyraste eller den billigaste säcken bäst för mitt ändamål? Ska jag köpa citrusjord? Växer mina perenner bättre med perennjorden? Väljer jag ogödslad eller gödslad torv? Ja, det är förståeligt att konsumenter av jord i säck behöver all hjälp de kan få i ”jorddjungeln”. Vi rådgivare brottas nästan dagligen med denna fråga så här års. Vi har tagit upp detta viktiga ämne förut i Hemträdgården, senast var det forskare Tom Ericsson vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som gav kloka råd baserade på forskning i ämnet, som är väl värda att upprepas. Han testade nio olika jordar från säck. Testet utfördes med odlings- och labbtester av jordarna på SLU, Ultuna. Toms budskap efter testet är att en ogödslad jord med bra struktur är det enda som behövs för ett lyckat odlingsresultat av flertalet växter inklusive dem som i dag har fått egna specialjordar av jordproducenterna. Allt vi som odlare behöver göra är att tillföra en svag näringslösning varje gång vi vattnar. Tom Ericssons slutsatser var följande: specialjordar är onödiga, inget av de testade jordarnas näringsinnehåll räcker en hel sommar, jordarnas pH påverkar inte tillväxtresultatet, billiga jordar förtjänar ett bättre rykte: undviker man övervattning och uttorkning i odlingen fungerar de fina och ofta billiga jordarna utmärkt. Läs hela Tom Ericssons test i Hemträdgården nr 2/2009.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar