Kryddor och örter är det samma sak?

Fråga: Kryddor och örter, är det samma sak?

Svar: Nej, kryddor är oftast örter, men örter kan vara så mycket mer. Läkeväxter, färgväxter, doftväxter, spånadsväxter, magiska växter, kärleksväxter och kulturväxter. Definitionen av ört är att en ört är en fanerogam (fröväxt) som inte alls eller endast obetydligt är förvedad och där de ovanjordiska delarna vanligen dör bort vid vegetationsperiodens slut eller efter frösättningen. Många örter är vinterhärdiga vilket betyder att rotsystemet går i vila när vegetationsperioden är slut och vaknar när nästa vegetationsperiod börjar.

Svenska Örtsällskapet, https://ortasallskapet.se/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar