Limremsor mot vad?

Fråga: Det finns någon slags limremsor som kan sättas runt stammen på äppelträd för att bekämpa parasiter. Vad innehåller dessa, var kan de köpas och hur verkar de?

Svar: Limringar eller limremsor används för att hindra angrepp av frostfjäril. Frostfjärilens larver kan vissa år göra stor skada genom att äta flitigt av både blad och blommor, ibland t o m kaläta träd. Limringarna består av en plastremsa belagd med ett hållbart klister där insekterna fastnar. Det fungerar mot frostfjärilen eftersom frostfjärilshonan är vinglös och måste krypa upp i trädet för parning och äggläggning. Då hamnar hon oundvikligen i klistret. Honorna kläcks ur puppan och kryper upp i trädet på hösten, oftast efter första frostnatten, därav namnet frostfjäril. Limremsorna måste alltså sättas upp i tid (sensommaren) för att ha någon effekt.

Men det är inte frostfjärilen som äter sig in och förstör frukten, det är äppelvecklare och rönnbärsmal. Mot dessa hjälper inte limremsorna eftersom dessa fjärilar flyger in i trädkronan även om en och annan fjäril kan råka flyga förbi och fastna.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2-3 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar