Toppa barrväxt

Fråga: Vi har en sockertopps-en på trädgården. Kan man hindra att den inte växer mer på längden ? Tex klippa av spetsen på toppen ?

Svar: Jodå det går att toppa enen på den höjd ni vill att den ska förbli. Men tänk på att toppa ovanför en sidogren så att ni inte lämnar någon tapp. Det kan se lite stympat ut första året men sen brukar sidogrenarna täcka över toppen. Om någon sidogren skulle ta över och börja växa på höjden kan du toppa den på samma sätt. Beskärningen gör du på vårvintern innan tillväxten startar, mars, april.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar