Nytt äppelträd, pris och storlek

Fråga:
Jag undrar vad som är rimligt pris för ett James Grieve äppelträd och vad är bäst att plantera 2-3 år gammalt eller 3-4 år gammalt. Hade ett träd som var 4 år som blev knäckt av stormen.

Svar:
Ett 2-årsträd brukar kosta omkring 700 kr och ett 5-6 års träd brukar kosta närmare 3500 kr. Storleken mitt emellan finns sällan att köpa för odlarna tycker de inte får rätt betalt för den storleken. Om det finns pengar kan det vara värt att köpa ett större träd. För då får ni skörd omgående. Båda storlekarna har lika lätt för att etablera sig.
Vattningen första tre somrarna är lika viktig till båda storlekarna. Båda storlekarna behöver uppbindning första åren. Den större storleken brukar klara sig bättre om man har problem med harar.
James Grieve är unik i sin smak. Men är inte just smaken det viktigaste skulle jag välja en friskare sort då James Greve ofta får problem med fruktträdskräfta efter några år. Ett förslag på annan sort som har vissa likheter i smaken är Rubinola.

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare FOR februari 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar