Träfjäril, trädödare

Fråga:
Vi har fått in en trädödarlarv (googlat på bild) . En av våra aspar dog i våras o nu hittade vi denna larv. Bor nära skog. Kan man göra något? 

 Svar:
Ja, större träfjäril (Cossus cossus), som tidigare kallades trädödare, kan göra svår skada på olika lövträd. De fullvuxna fjärilshonorna dras till skadade träd och lägger sina ägg på stammen vanligen nära marken under högsommaren. Så det är viktigt att försöka undvika mekaniska skador på sina träd. Sätt t ex skydd för trädstammarna när du använder trimmer eller gräsklippare. Även träd som av andra anledningar är stressade har större risk att bli angripna. Se därför till att optimera för träden. Vattna vid långvarig torka etc.
Fjärilshonan tycks föredra fristående träd framför de som växer i klunga/skog. Om angrepp konstaterats i träd så kan du möjligen försöka peta in ståltråd i gångarna för att döda larven. Men det kan vara svårt att lyckas. Larven kan leva upp till fyra år i trädet och ökar riskerna för olika rötor som kan döda trädet. Tecken på att träd är angripna är små högar med gnagmjöl samt ökande savning från trädet. Hackspettar är väldigt förtjusta i larverna och kan komma och hacka bort bark på träden för att nå larven.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR augusti 2022

Större träfjäril, trädödare Foto: Anna Berghagen

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar