Magnolia kobus

Fråga: Är Magnolia kobus ett bra växtval för en skyddad innergård i Stockholm?

Svar: Valet av en så vacker och spektakulär art som den japanska magnolian (Magnolia kobus – härdig t o m zon 3) på en innergård är lysande. Den japanska magnolian gynnas av varma, skyddande miljöer vilket en innergård vanligen representerar. Man ska dock vara medveten om att magnolior generellt har stora krav på markfukt samt närings- och mullrika jordar för en långsiktig, hållbar utveckling. Det bästa alternativet är att komplettera in magnolior i större busk- eller perennplanteringar. Där är jordutrymmet större och dessutom bidrar de nedvissnande bladen från buskarna eller örterna till bibehållna goda markförhållanden. Henrik Sjöman, Movium Direkt 5 2007

Kommentar: John Lennart Söderberg skriver i boken ”Magnolia” om denna art att den kanske även klarar gynnsamma lägen i zon 4 och 5.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2008

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar