Passar trädgårdsväxter på naturtomt?

FRÅGA: Vi är nyblivna ägare till ett fritidshus. Önskan var en tomt utan gräsmatta och till fritidshuset hör en bergstomt med många stora tallar och granar. De sistnämnda ska bort. En hel del blåbärsris och vitmossa finns. Så fort man försöker sätta spaden i marken så är det sten och åter sten. Kan man över huvud taget, utan för stora ingrepp, odla något? Går det att plantera t ex fruktträd? Vad behöver jag i så fall tänka på?

SVAR: Var rädd om er bergstomt! Så snart man börjar göra om och ta bort, förändras förutsättningarna. Tar man bort stora träd ändras ljusförhållandena och även markvegetationen påverkas. Överväg därför alla åtgärder noggrant. Vill man plantera och anlägga en mer trädgårdslik vegetation, börjar man på ett begränsat ställe i närheten av huset och försöker att inte sprida ut trädgårdsinslagen över hela naturtomten.
Befintlig vegetation ger vägledning om vad som trivs. Så snart man tillför ny, näringsrik jord ändras också förhållandena och vegetationen blir lätt ogräsartad. Mager, sandig jord är att föredra. Ett tjockare jordlager behövs dock till era önskade fruktträd och de behöver även sol för att utvecklas och ge bra frukt. Klokast är att välja någon naturlig skreva där man sedan gör en upphöjd växtbädd, så att det sammanlagda jorddjupet blir ca 60 cm och tillräckligt stort, för att hålla vatten och näring, och så att trädet kan förankra sig med rötterna. Ge växtbädden en organisk form och använd natursten för avgränsning och uppbyggnad, om det behövs. En bredare växtbädd är viktigare än en riktigt djup, och vatten får inte bli stående i gropen. Jorden under rotklumpen ska vara grusig så att jorden inte sätter sig och trädet hamnar i en grop. Sedan får man vara beredd att vattna och tillföra jordförbättring och näring till trädet framöver. Och skydda det mot vilt! Fruktträd gillas av allt från harar och rådjur, till älgar. Ta gärna inspiration av Torsten Wallin och trädgårdar han planerat, som t ex Trädgård på gråberget, som finns beskriven i hans bok, Sol eller skugga, från 2010, när du behöver mer input till din naturträdgård.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar