Lyckas med broccoli

Fråga: Jag har för första gången sått broccoli och haft plantorna ”inslagna” i fiberduk. De växte på höjden, fick en kraftig stam och blommade. Det blev aldrig några riktiga broccolihuvuden! Vad hände?

Svar: Det är knopparna som ska skördas innan de går i blom. Toppskottet utvecklas först. När det är avskuret och skördat utvecklas sidoskott som även de skördas. Knopparnas storlek är en sortfråga. De kan bli mindre och lösare under högsommaren. Helt rätt att skydda plantorna med fiberduk mot fjärilar och deras glupska larver under hela säsongen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar