Björnbär som inte mognar

Fråga:

De senaste två åren har jag gjort iakttagelsen att björnbären (vilda) stannar i mognadsprocessen. Varför sker det trots den rikliga kartsättningen, rodnande bär och de gynnsamma väderbetingelserna?

Det kan vara svårt att helt säkert säga vad det beror på. Men ett par tänkbara förklaringar är:
1 Dålig pollinering. För få bin under blomningen, kan bero på för kallt eller blåsigt väder men också brist på bin generellt.
2 Torka under någon period under mognaden.

Solveig Sidblad, hortonom september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar