Björnbär som inte mognar

Fråga:

De senaste två åren har jag gjort iakttagelsen att björnbären (vilda) stannar i mognadsprocessen. Varför sker det trots den rikliga kartsättningen, rodnande bär och de gynnsamma väderbetingelserna?

Det kan vara svårt att helt säkert säga vad det beror på. Men ett par tänkbara förklaringar är:
1 Dålig pollinering. För få bin under blomningen, kan bero på för kallt eller blåsigt väder men också brist på bin generellt.
2 Torka under någon period under mognaden.

Solveig Sidblad, hortonom september 2022

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar