Ovanlig stekel på rosor

Fråga:
Nu är det andra året i rad som dessa larver ( vet inte vilken sort ) äter upp Rosknopparna. Klippt bort de skadade grenarna , växer ut vinrödaktiga nya blad. Det verkar som alla knoppar som överlevt och inte blivit angripna har stannat i utvecklingen, slår inte ut, torkar. Vet inte om jag ska klippa ned kort eller ta det som är skadat.

Svar:
Har gått igenom all min litteratur, däribland Alfords “Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers”, vilken innehåller många larvportträtt. Faktum är att av “vanliga” rosskadegörare är liten rosenbladstekel den som är mest lik, men denna larv saknar det mörkare huvudet och har tydligare vårtor på kroppen.

Detta tycks vara en inte så välkänd stekel – Monardis plana. Den har inget svensk namn men på engelska heter den “rose bud sawfly”. Dess specialitet är att ge sig på outslagna rosknoppar, precis som anges i frågan.

Jag hittade den i databasen bladmineerders.nl genom att gå igenom den högre stekelordning som liten rosenstekel tillhör.

Åtgärderna kommer i vilket fall inte att vara olika dem för andra stekellarver: Klamma sönder, plocka bort. Ev. testa att spruta nästa säsong med biologisk bekämpning (Turex) vid första antydan till angrepp – om den biter sig kvar i trädgården till dess. Du kan också prova att lägga en fiberduk/skynke under busken, skaka ner dem och oskadliggöra dem innan de själva kryper ner i marken. För likt andra stekellarver är det högst troligt att de släpper ner sig i marken och förpuppar sig där över vintern.

 De bronsfärgade nya skotten är en sortegenskap hos rosen, så ser det ut även på våren. Det är ett anlag från kinesiska rosarter vilka ingår i nästan alla moderna rosor.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Stekel på rosor, Monardis plana, rose bud sawfly Foto: Eva, Kiholms koloniförening
Skada av Monardis plana Foto: Eva, Kiholms koloniförening
Nya skott på rosor Foto: Eva, Kiholms koloniförening

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar