Skapa ett levande och välkomnande kyrkorum

Hur kan man skapa ett mer levande, demokratiskt och välkomnande kyrkorum? Folklivsarkivet dokumenterar vardagen åt morgondagen och samlar in, bevarar och synliggör dagligt liv i Sverige genom berättelser och andra uttrycksformer.

Vi vill gärna ha dina synpunkter och ber dig svara på frågelistan “Att använda och besöka kyrkogårdar och begravningsplatser”, då bidrar du till till forskningen om kyrkliga miljöer!

Vi är en forskargrupp vid Lunds universitet som intresserar oss för vårt förhållande till miljöer omkring kyrkor och kyrkogårdar. Vi vill gärna veta vad du tycker och ber dig svara på en frågelista om ”Att använda och besöka kyrkogårdar och begravningsplatser”: Hur tänker du kring kyrkogårdar som plats? Har du någon idé om hur man skulle kunna använda kyrkogårdarna på fler sätt än idag? Vad är en olämplig användning?

Sverige har en mängd anrika kyrkomiljöer som har stor betydelse för såväl besökare som lokalbefolkning. På nationell nivå har Svenska kyrkan och staten målet “att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet”. Hur kyrkorna och deras omgivande miljöer kan utvecklas och användas finns det många olika tankar kring.

 

Folklivsarkiv vid Lunds universitet har skickar ut frågelistor, en slags kvalitativa enkäter, kring olika teman under mer än hundra år och tillsammans med dem har vi formulerat frågelistan “Att använda och besöka kyrkogårdar och begravningsplatser”. Frågorna är tänkta som vägledning. Du kan välja att besvara alla frågor, göra ett urval eller berätta fritt utifrån ämnet. Skriv gärna en berättande text som svar på frågorna. Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv.

När studien är avslutad kan du få ta del av resultaten genom att kontakta forskarna i projektet. Frågor om projektet kan ställas till Lizette Gradén och Carina Sjöholm. Har du frågor om arkiveringen är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter. Samtliga e-postadresser finns på Folklivsarkivets hemsida Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar (lu.se)