Tid att skörda – är dina odlingar angripna

Nu är det skördetid i trädgården. Frukt bär och grönsaker behöver tas om hand. Kanske är det först nu du upptäcker olika angrepp på växterna. Äpplena kan vara angripna av äpplevecklare eller rönnbärsmal, plommonen av plommonvecklare och plommonstekel och kålen av kålfjärilens, kålmalens eller kålflyets larver för att nämna några. Plommon och äpplen blir vitprickiga av fruktmögel och vinrankan av mjöldagg.

Frukter som är angripna av insektslarver bör helst samlas in så snart de upptäcks. Men bättre sent än aldrig. Gallra bland frukten för att få större frukt och undvika att angrepp sprids från frukt till frukt. Tidigt kartfall brukar tyda på något insektsangrepp (men kan också vara enbart dålig pollinering). Insektsskadade frukter kan läggas i komposten eller grävas ner i trädgården och täckas ordentligt. Larverna överlever inte på djupet.

Håll utkik efter kålfjärilens äggsamlingar som sitter i gulorange klungor på bladundersidan. Kläm sönder dessa. Vid den här årstiden är äggsamlingar säkert i senaste laget på de flesta håll i landet, så nu är det i stället larverna du ska hålla utkik efter, både av kålfjäril, kålmal och kålfly. Plocka bort om möjligt. Men det finns också biologisk bekämpning att ta till mot just fjärilslarver som lever ytligt på bladen. Bakterien Bacillus thuringiensis finns under handelsnamnen Larvskydd eller Turex i trädgårdshandeln eller på nätet hos firmor som säljer nyttodjur.

Växter med svampangrepp – fruktmögel, mjöldagg, gråmögel, bladmögel mm ska man undvika att lägga i komposten. Vissa bildar vilsporer som kan överleva i komposten. De ska istället brännas/ skickas till brännbart.

Många fler frågor & svar  >>