Konferens om agroforestryns möjligheter

Välkommen till en konferens om agroforestryns möjligheter att bidra till mer hållbara produktionssystem. Vi kikar på vad som görs inom svensk agroforestry idag, och hur agroforestry kan bidra till mer hållbara odlingssystem i framtiden.

Agroforestry är en samling odlingssystem som inkluderar vedartade perenna växter (träd och buskar) i lantbruk / trädgård, eller för in djur och odling i skogen. Systemen uppfyller flera viktiga funktioner för bland annat mångfald, kolbindning, jordhälsa och produktivitet. De senaste åren har agroforestry fått allt mer uppmärksamhet i Sverige och övriga Europa för sin potential att göra odlingssystem och djurhållningssystem mer hållbara. För att fler lantbrukare, skogsbrukare och grönsaksodlare ska kunna etablera agroforestrysystem behövs kunskap om dessa system på flera nivåer. Vi kommer med denna konferens att belysa såväl praktik och forskning som policy och marknad, och har bjudit in några av Sveriges främsta aktörer inom agroforestry att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

På plats den 6-8:e oktober finns pionjärer för olika typer av svensk agroforestry, policyexperter och nordiska forskare som kommer dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att inspirera till ännu mer svensk agroforestry.

På konferensens första dag ordnas en agroforestryinspirerad buffémiddag med tid för mingel. Konferensens andra dag avslutas med en workshop där vi tillsammans diskuterar vilka system som kan klassas som agroforestry, och identifierar vad som behövs för att öka spridningen av agroforestry i Sverige, i form av kunskapsmässigt och ekonomiskt stöd och andra förutsättningar.

Arrangörer av tvådagars konferens om svensk agroforestry med efterföljande 1-dags studieresa är Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp. Studieresan går till tre agroforestrygårdar i södra och sydöstra Skåne, samt till Lönnstorps forskningsstation.

Mer info och anmälan på
agroforestry.se
facebookevent