Hjälp Jordbruksverket bevaka skadegörare

Bakterien Xylella fastidiosa är en aggressiv växtskadegörare som orsakar stor skada på många olika växter i södra Europa. Det finns nu oro att den ska sprida sig norrut genom handel med växter. Skadesymptomen är diffusa, exempelvis gulnande blad, och analys på labb krävs för säker bestämning.

Jordbruksverket är särskilt intresserad av att testa växter som odlats i södra Europa, t ex olivträd, citrus, rosmarin och myrten, för att undersöka om bakterien finns i Sverige.

Kontakta ulf.nilsson@for.se

Läs mer >>

Växt- och kontrollavdelningen hos Jordbruksverket har tagit fram ett provpaket som kan beställas om man misstänker angrepp. Själva växtprovet ska bestå av fyra kvistar med ca 10-25 blad. Det går bra att klippa sönder grenarna från den misstänkta växten, om de inte får plats i provpåsen. Växtprovet skickas iväg för analys. När laboratoriet har undersökt provet får man ett direkt svar om växten är angripen. Jordbruksverket kommer då att hjälpa till att ta fram lämpliga åtgärder i det specifika fallet. Dröjer svaret är provet negativt. I slutet av året kommer en återrapportering över alla prover som är tagna. Ingen persondata kommer nämnas utan bara hur många prov som tagits och vilket resultat de visat.

Att göra ett prov kostar inget, så bättre att göra ett test för mycket än ett för lite. Provpaket beställs enklast via mail av Henrik Bodin, FOR. henrik.bodin@tradgard.org