FORs yrkesseminarier

31 mars –1 april 2022

for_logo_vit-1.png

Kyrkogårdens häckar

Torsdag 31 mars 9.10-12.20

Kulturmiljölagen uppdaterades 2019 och förtydligade behovet av tillstånd för ändring av växter och grön gestaltning på äldre kyrkogårdar och begravningsplatser. Häckarna är här viktiga levande formelement som behöver underhållas för att fylla sin funktion och behålla sitt gröna kulturvärde.
seminarie 1

Framtidens växtbäddar och material

Fredag 1 april 9.10-12.15

Vi måste bli bättre på att variera våra planteringar för att de ska leverera mervärden. I naturen är riktigt näringsrika miljöer ovanliga, men i parker och trädgårdar har vi ensidigt fokuserat på mullrika, feta jordar. Det är dags för förändring.
seminarie 3

Den ätbara parken

Torsdag 31 mars 13.30-16.45

Sveriges parker och bostadsområden börjar bli ätbara! Traditionella planteringar ersätts med fruktlundar där invånarna får skörda. Den nya ätbara parken kan höja livskvaliteten och stärka engagemanget för växter och natur. Stadens barn och vuxna får följa växterna hela vägen från blomma till frukt och vinner en ökad ...
seminarie 2

Biologisk mångfald - förutsättningar i staden

Fredag 1 april 13.30-16.45

Nya grönytor behöver leverera biologisk mångfald utan att frontalkrocka med rådande ideal. Vi anlägger redan sedumtak och sår ängsfröer men mer kan göras för att öka förutsättningarna för mångfald.
seminarie 4

Framtidens växtbäddar och material + Biologisk mångfald

Fredag 1 april 9.10-12.15 + 13.30-16.45

Nya grönytor ska vara lättskötta och vackra att se på, men samtidigt tillgodose viktiga värden som hållbarhet och ekosystemtjänster. Hur kan vi lösa detta och höja ribban för våra planteringar? Följ med på två spännande seminarier, och med inspiration från okonventionella projekt i både Sverige och Storbritannien. Ta del av utmaningar, lösningar och tips på vägen från planering till anläggning ...
seminarie 3+4

Seminarierna

Seminarierna
Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 31 mars–3 april i Stockholmsmässans rymliga konferenssalar. Stockholmsmässan följer Folkmyndighetens restriktioner gällande Coronapandemin.  Om och endast om mässan måste ställas in ges seminarierna digitalt. Besked väntas senast 14 februari. 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Anmälan
Ni anmäler er via FORs hemsida www.for.se senast 18 mars. Fyll i alla uppgifter som namn, företag/organisation, e-post och mobilnummer och gällande faktureringsadress för er organisation och avdelning. Faktura skickas med e-post. För e-fakturering anger ni det organisationsnummer som motsvarar ert kostnadsställe och/eller GLN-kod i anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare från ert företag/organisation. Seminarierna ges digitalt om och endast om trädgårdsmässan inte kan genomförs på plats. 

Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse med information om ert seminariedeltagande och biljettkod för inträde till trädgårdsmässan. Seminarierna ges i mässans konferensavdelning och där prickas ert deltagande av.

Kostnad
Varje seminarium kostar 1 390 kr per person. Studentpriset är 990 kr. Fika under pausen och inträde till trädgårdsmässan ingår. Paketpris för båda seminarierna på fredag är 2 190 kr. Ingen moms debiteras, eftersom FOR är en ideell förening och momsbefriad.

Läs mer om trädgårdsmässan på for.se och på www.tradgardsmassan.se

Frågor
lise-lotte.bjorkman@for.se  070-293 30 85

Välkomna!

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, föreläsningsprogram samt de yrkesinriktade seminarierna under mässan. 

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

På mässans öppna scener ges föredrag under hela mässan. Stockholmsmässan arrangerar programmet på Inspirationsscenen och FOR på Kunskapsscenen. Här föreläsare intresseföreningarna om sina specialområden.

Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och många bra mässerbjudanden utlovas.