SEMINARIE 1

Torsdag 31 mars 9.10–12.20

Kyrkogårdens häckar formelement att värna om

Kulturmiljölagen uppdaterades 2019 och förtydligade behovet av tillstånd för ändring av växter och grön gestaltning på äldre kyrkogårdar och begravningsplatser. Häckarna är här viktiga levande formelement som behöver underhållas för att fylla sin funktion och behålla sitt gröna kulturvärde.

Hur sköter vi de vanligaste kyrkogårdshäckarna och vad gör vi när de blir sjuka, behöver föryngras, förändras eller bytas ut? Vad kan och får vi göra och när behöver tillstånd sökas för förändringar enligt kulturmiljölagen? Och om man vill ha nya växtalternativ, hur gör man då? Dessa är några av de frågor som seminariet söker svar på. Konkreta exempel från kyrkogårdar i Mellansverige presenteras och både planerare och de som utför det praktiska arbetet välkomnas att delta.

 

09.10      Välkommen och inledning

09.20      Vad säger kulturmiljölagen om kyrkogårdens häckar – när är åtgärder tillståndspliktiga? Med exempel från verkligheten, Lotta Eriksson Kockum, antikvarie på länsstyrelsen i Stockholm

10.00      Fika med smörgås

10.30      Vanliga häckar på kyrkogården – historia, framtid och nutida skötsel, Henrik Morin, trädgårdstekniker, Morin Grön Produktion

11.20      Häckar på Norrköpings kyrkogårdar – så här gör vi, Klara Jarstad Blomqvist, vice kyrkogårdschef med flera, Norrköpings pastorat.

11.50      Vår ”nygamla” granhäck på Jumkils kyrkogård, Jenny Hansson, kyrkvaktmästare, Bälingebygdens församling

12.05      Frågor, diskussion och sammanfattning

12.20      Avslutning

Moderator: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Kulturträdgården AB

Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkan