SEMINARIE 3+4

Fredag 1 april

Framtidens växtbäddar och material
förmiddag >>

Biologisk mångfald – förutsättningar i staden
eftermiddag >>

Nya grönytor ska vara lättskötta och vackra att se på, men samtidigt tillgodose viktiga värden som hållbarhet och ekosystemtjänster. Hur kan vi lösa detta och höja ribban för våra planteringar?

Följ med på två spännande seminarier, och med inspiration från okonventionella projekt i både Sverige och Storbritannien. Ta del av utmaningar, lösningar och tips på vägen från planering till anläggning och drift av framtidens grönytor!

Moderator på båda seminarierna: Jenny Nilsson, Pantersnigeln Trädgårdskonsult

Seminarierna görs i samarbete med Klinta Trädgård

Delta i båda seminarierna till paketpris. 

SEMINARIE 3 >>

SEMINARIE 4 >>

Presentation av föreläsarna

John Little
Peter Korn
Gustav Älgå

John Little utmanar rådande normer inom utemiljö och hortikultur. Han ifrågasätter det ständiga kravet på matjord i alla nya grönyteprojekt, och den egna trädgården är en försöksyta full med återvunna material. Via sitt företag Grass Roof Company har John sedan 1995 designat och konstruerat över 250 cykelskjul, sopförråd och andra småbyggnader med gröna tak och insektshabitat för offentlig miljö. Efter att ha skött grönytorna i bostadsområdet Clapton Park i London i 18 år har han stor erfarenhet av offentlig grönyteskötsel och har arbetat fram innovativa skötselavtal som sätter människan före trimmern. John föreläser på engelska.

https://www.grassroofcompany.co.uk/

Peter Korn arbetar med naturen som största inspirationskälla. Med sin djupa kunskap om växters anpassningar till olika klimat lyckas Peter skapa artrika gröna miljöer även i tuffa lägen som tak, väggar, regnbäddar och saltutsatta gatu- och kustmiljöer. Peter har under många år föreläst om, designat och anlagt näringsfattiga, stäppliknande planteringar i privat och offentlig miljö och lärt många hur dessa kan anläggas. Peter driver tillsammans med Julia Andersson företaget Klinta Trädgård och undervisar på Sveriges lantbruksuniversitet.

https://www.klintatradgard.se/

Gustav Älgå är parkingenjör och projektledare på Örebro kommuns Parkenhet. Gustav arbetar med, och projektleder flera nya gröna satsningar och har bland annat varit en del i det innovativa arbete som Parkenheten gjort med gröna lekmiljöer de senaste åren. Flera av satsningarna är gjorda i samarbeten med externa aktörer som Peter Korn, Mats Rosenberg, Philipp Weiss och Martin Gustafsson. Gustavs erfarenhet av att ta innovativa och kreativa projekt från planering till verklighet är en tillgång för alla i liknande sits.