SEMINARIE 3

Fredag 1 april 9.10–12.15

Framtidens växtbäddar och material

Vi måste bli bättre på att variera våra planteringar för att de ska leverera mervärden. I naturen är riktigt näringsrika miljöer ovanliga, men i parker och trädgårdar har vi ensidigt fokuserat på mullrika, feta jordar. Det är dags för förändring.

Förmiddagens seminarium handlar om att göra medvetna val. Var hittar vi alternativen till torv, matjord och klassiska rabattväxter och var används de bäst? Vilken potential har schaktmassor och återvunna material som odlingssubstrat? Får vi lov att använda alla material hur som helst? Och hur väljer vi rätt växter till dessa framtidens växtbäddar? Föreläsarna leder oss framåt.

09.10       Välkommen och inledning 

09.20       Kicking the habit, designing without topsoil, John Little, Grass Roof Company

10.10       Fika med smörgås

10.40       Jordförsämra för framtiden, Peter Korn, Klinta Trädgård

11.30       Örebros nya gröna lekmiljöer – att sluta bygga traditionellt, Gustav Älgå, Parkingenjör Örebro kommun

12.00       Frågor, diskussion och sammanfattning

12.15       Avslutning

Presentation av föreläsarna

John Little
Peter Korn
Gustav Älgå

John Little utmanar rådande normer inom utemiljö och hortikultur. Han ifrågasätter det ständiga kravet på matjord i alla nya grönyteprojekt, och den egna trädgården är en försöksyta full med återvunna material. Via sitt företag Grass Roof Company har John sedan 1995 designat och konstruerat över 250 cykelskjul, sopförråd och andra småbyggnader med gröna tak och insektshabitat för offentlig miljö. Efter att ha skött grönytorna i bostadsområdet Clapton Park i London i 18 år har han stor erfarenhet av offentlig grönyteskötsel och har arbetat fram innovativa skötselavtal som sätter människan före trimmern. John föreläser på engelska.

https://www.grassroofcompany.co.uk/

Peter Korn arbetar med naturen som största inspirationskälla. Med sin djupa kunskap om växters anpassningar till olika klimat lyckas Peter skapa artrika gröna miljöer även i tuffa lägen som tak, väggar, regnbäddar och saltutsatta gatu- och kustmiljöer. Peter har under många år föreläst om, designat och anlagt näringsfattiga, stäppliknande planteringar i privat och offentlig miljö och lärt många hur dessa kan anläggas. Peter driver tillsammans med Julia Andersson företaget Klinta Trädgård och undervisar på Sveriges lantbruksuniversitet.

https://www.klintatradgard.se/

Gustav Älgå är parkingenjör och projektledare på Örebro kommuns Parkenhet. Gustav arbetar med, och projektleder flera nya gröna satsningar och har bland annat varit en del i det innovativa arbete som Parkenheten gjort med gröna lekmiljöer de senaste åren. Flera av satsningarna är gjorda i samarbeten med externa aktörer som Peter Korn, Mats Rosenberg, Philipp Weiss och Martin Gustafsson. Gustavs erfarenhet av att ta innovativa och kreativa projekt från planering till verklighet är en tillgång för alla i liknande sits.