SEMINARIE 2

Torsdag 31 mars 13.30–16.45

Den ätbara parken

Sveriges parker och bostadsområden börjar bli ätbara! Traditionella planteringar ersätts med fruktlundar där invånarna får skörda. Den nya ätbara parken kan höja livskvaliteten och stärka engagemanget för växter och natur. Stadens barn och vuxna får följa växterna hela vägen från blomma till frukt och vinner en ökad förståelse för de viktiga pollinatörerna.

Fördelarna är många, men även utmaningarna. Vad ska vi tänka på innan vi sätter igång och fyller rabatterna med bärbuskar? Vilka växter är lämpliga att använda och hur ska ytorna utformas? Hur kommunicerar vi med invånarna? Får alla plocka och hur mycket? Slitaget kan bli stort och behöver förebyggas.

Seminariet ger svar, inspiration och råd kring användning av fleråriga ätbara växter i parker, bostadsområden och andra av många delade gröna miljöer.

13.30      Välkommen och inledning

13.40      Ätbara växter jag vill se mer av, Gunnel Carlson, Gunnels Ord & Jord AB

14.10      Plantera ätbart i staden – mina erfarenheter, Lina Hirsch, Trädgårdsingenjör på Slottsträdgården, Malmö Stad, tidigare stadsodlingskoordinator

14.50      Fika

15.20      Blendas Backe – Älmhults ätbara park från planering till verklighet, Ingela Thulander, Parkförvaltare, Älmhults kommun

16.00      Nyfiken park i Jordbro – att kombinera design och funktion, Maria Andersson, Parkansvarig trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner, Rosendals trädgård, tidigare Haninge kommun

16.30      Frågor, diskussion och sammanfattning

16.45      Avslutning

Moderator: Gunnel Carlson, Trädgårdsjournalist, Gunnels Ord & Jord AB