Växtpass?

Fråga: Har hört att alla växter som byter ägare måste ha växtpass. Gäller det även mig som trädgårdsentusiast som byter växter med andra entusiaster?

Svar: Från den 14:e december 2019 kommer alla som har yrkesmässig verksamhet inom växtområdet behöva växtpass när växter förflyttas. Det vill säga säljs, köps, byts eller planteras i anläggningar. Som trädgårdsentusiast behöver man normalt sett inte växtpass när man säljer eller byter enstaka växter med andra privatpersoner. Om man regelbundet och i en viss omfattning säljer eller byter växter kan man omfattas av reglerna för yrkesmässig verksamhet. Vad som är regelbundet och vilken omfattning bestäms från fall till fall. Det är växtinspektionen hos jordbruksverket som avgör det. Läs mer om yrkesmässig handel på Jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/plantor-och-vegetativt-forokningsmaterial. Det som däremot alltid gäller privatpersoner är att kontrollera växtens friskhet så inte svåra skadegörare sprids. Det går att läsa mer på jordbruksverkets hemsida https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/ta-med-eller-bestalla-vaxter-och-vaxtprodukter-till-sverige-som-privatperson

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar