Vilken blommande häck trivs i skugga?

FRÅGA: På vår bostadsgård har vi en gräsmatta, ca 10 gånger 10 meter, som brukar användas som uteplats. Denna vill vi rama in med en lägre, blommande, lättskött, friväxande häck för en mer ombonad känsla och ett visst vindskydd. Buskarna får inte bli för stora och platsen är ett skuggigt norrläge, som är skönt på sommaren, i zon 4. Vad föreslås?

SVAR: Skuggigt läge är inte optimalt för växter som man vill ska blomma mycket. Men här kommer förslag på några tåliga alternativ, och varför inte komponera en blandplantering, med olika buskar i gruppering, för en mer varierad fägring och form.  Björkspirea, Spiraea betulifolia ’Tor’ E, zon 1–7, är en användbar, tacksam buske i många sammanhang. Den blir ungefär en meter hög och har ett jämnt, rundat växtsätt och passar bra framför andra buskar. Buskarna blommar i juni i vitt och får även fin höstfärg. Även på vintern ger det täta grenverket karaktär. Den småblommiga schersminen Philadelphus Lemoinei-Gruppen ’Mont Blanc’, zon 1–5, som kallas smultronschersmin, för att blommorna doftar just smultron, är tacksam. Den blir drygt 1,5 m hög, har ett förhållandevis kompakt växtsätt som dock blir glesare i ett riktigt skuggigt läge. Bladen är små, men blomningen oftast riklig med vita, små blommor som börjar visa sig i slutet av juni. Det blir en ljuvlig doft i sommarkvällen. Även smällspireorna, av det tåliga och tacksamma släktet Physocarpus, utvecklas bra i mindre gynnsamma lägen. Den lilla coloradosmällspirean, Physocarpus monogynus, zon 1–4 (5), blir knappt 1,5 m hög och har ett frodigt, fint, grönt bladverk och är ett säkert kort även om blomningen ofta är sparsam. I släktet finns även den gulbladiga smällspirean, Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’, zon 1–4, som lyser upp den mörkaste plats med sina gula blad. Även den blir ca 1,5 m och framträder bäst i kombination med andra växter. Många nya sorter av smällspireor med färgade bladverk i röda och rödgula nyanser har kommit ut på marknaden under senare år, exempelvis Physocarpus opulifolius Summerwine, zon 1–5. Den har ett kompakt växtsätt och ett bladverk i en mörkt, vinröd nyans. Den mera rödbrunbladiga smällspirean, Physocarpus opulifolius Diabolo, zon 1–6, även kallad djävulsbuske, blir något högre eller ca 2 m. Även blommorna, i vitt med dragning åt rosa, är riktigt fina på dessa buskar, men för bra färg på bladverket ger ni dessa den soligaste placeringen.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar