Varför är brysselkålen brun inuti?

FRÅGA: Jag brukar odla brysselkål, har gjort det i över 20 år, och aldrig haft problem. Det har alltid blivit en fin skörd. Men förra året fick vi problem med att cirka hälften av huvudena hade bruna partier i sig. Det har inte varit något insektsangrepp. På utsidan syns inget av angreppet, huvudena är släta och fina. De är inte så aptitliga att äta och man upptäcker det bruna först när de ligger på tallriken. Vad kan det bero på?

SVAR: Det ser ut som inre brunfärgning, så kallad kantbränna eller tipburn. Den främsta orsaken sägs vara lokal kalciumbrist i skadade vävnader på grund av ojämna odlingsbetingelser och obalans i vatten- och näringstillförsel. Vissa sorter är även mer känsliga än andra. Försök att ge plantorna så jämna förhållanden som möjligt och möjligen lite extra kalcium för att motverka detta. Under en varm och torr säsong är risken större att skadan uppstår.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr1 2021, https://svensktradgard.se/

Foto: Margareta Ståhl

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar