Vad händer med asken?

FRÅGA: Vad är det som angripit min ask? Se bild.

SVAR: Det är ett kvalster som angripit din ask. Kvalstret har inget svenskt namn ännu. Det vetenskapliga namnet är Aceria fraxinivora. På engelska kallas det för cauliflower gall mite eller ash key gall. Kvalstren är cirka 0,2 mm stora så det syns inte utan förstoringsglas eller mikroskop. De angriper blommorna på asken och påverkar växtens celler till att bilda dessa små uppsvällningar (galler) som till en början är gröna för att senare på säsongen bli bruna och så småningom övergå till svart. Kvalstren lever i dessa galler och övervintrar där för att nästa vår angripa nya blommor på trädet som då bildar nya galler. De sprids med vind eller smittat växtmaterial. Asken påverkas inte av angreppet mer än att det inte bildas några livsdugliga frön. Vid kraftiga angrepp kan eventuellt bladskaften angripas och bli deformerade. Vanligtvis gör man inget åt skadegöraren. Men tycker man att det ser tråkigt ut med dessa bruna kluster av små utväxter i trädet kan man klippa ner dessa och bränna dem. Då försvinner en stor mängd kvalster och angreppet blir mindre synligt i några år framöver.

Henrik Bodin, Hemträdgården, nr1 2020

Foto: Ola Holmer

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar