Vad är det som äter upp olvonbladen?

Fråga: Vad är det som äter upp olvonbladen?

Svar: Det är förmodligen olvonbaggen, en skadegörare som uppträder på olika olvonarter och där kan gå hårt fram två gånger per säsong. Den föredrar skogsolvon Viburnum opulus och snöbollsbuske V. opulus ’Roseum’ p g a deras hårlösa blad. Både larver och den fullbildade skalbaggen gnager på bladen så att ibland bara nerverna återstår, och resterna hänger vissna kvar. Äggen övervintrar på grenarna och kläcks i samband med lövsprickningen. Larverna är ljusa med svarta ränder och prickar. Larverna är aktiva under en dryg månad, sedan släpper de ner sig till marken och förpuppar sig i jorden. Ett par veckor senare, omkring slutet av juli, kommer de fullbildade skalbaggarna, gulbruna–bruna och ca 0,5 cm, fram för att äta och lägga ägg. Var uppmärksam och leta efter gnag och hål i blad snart efter det att busken slagit ut på våren och i slutet av juli. Plocka och kläm ihjäl larverna om buskens storlek är hanterlig. Lägg duk under större buskar, slå och skaka på busken, samla ihop djuren. Behandla med växtvårdsmedel, pyretrum eller bionim i knoppsprickningen på våren, då äggen kläcks. Välj andra olvonarter

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar