Tips på träd och buskar önskas

FRÅGA: Mitt hus är under ombyggnad, vilket även påverkat trädgården. Nu behöver jag hjälp att välja träd eller buskar mellan hus och gata. Se markering A, B, C, D och E i bifogad plan. Denna del av trädgården upplever jag som kal och öppen, även om det finns en oxelhäck närmast gatan. De får inte bli alltför stora, och speciellt inte på plats D och E, men ändå ge dekorativ grönska. Vill varken ha formklippta eller klotformade växter och inte heller barrträd. Favoriter är lönn och lind. Platsen är hyfsat ljus, men rätt blåsig. Hur mycket jord behöver lite större träd och vilket avstånd är lämpligt mellan träd, buskar och oxelhäcken? Jag bor i Halland.

Björn Enocson

SVAR: Till plats A och B väljer du samma trädart, förslagsvis skogslind, Tilia cordata ’Rancho’, för enhetlig karaktär. Denna sort blir inte så stor, ca 10–12 m hög, och får en förhållandevis smal krona med en beräknad bredd på sex meter. Ett vindtåligt träd, som även sägs få mindre angrepp av bladlöss och därmed honungsdagg än andra lindar, men inget är garanterat. Som entréträd, till plats C, föreslås silveroxel, Sorbus incana E. Detta träd blir 6–8 m högt och 4–5 m brett, med en formstark, pyramidal krona. Bladen är mörkgröna med vitt filthår på bladundersidorna, vilket ger trädet ett silvrigt och livligt intryck, när det blåser. Fruktsättningen är sparsam. Silveroxel både harmoniserar och bryter av mot den befintliga oxelhäcken. Välj träd på högstam och av större kvalitet, för snabbare karaktär. Träden planteras 1,5–2 m från oxelhäcken. Växtbäddarna görs ca 1,5 m breda och 0,6 m djupa. Gör bäddarna något upphöjda över befintlig marknivå och använd mineraljord (grusig jord) under rotklumparna, så att de inte sjunker onödigt mycket. Till yta D rekommenderas kompletterande oxelhäck för att rama in och dela av infarten. I marknivå avgränsas tomten förslagsvis med en bred fris av gatsten mot gatan. I yta E föreslås en gruppering med enhetlig, marktäckande vegetation och uppstickande flerstammig buske, som t ex höstdekorativ körsbärsbenved, Euonymus planipes (2–3 m hög) i lägre vegetation av tåligt och fint getris, Diervilla lonicera. Personligen skulle jag dock plantera vintergrön krypidegran, Taxus baccata ’Repandens’, som marktäckare. Jag gillar barrväxter och den gröna stomme de då skulle ge entrén året om. Idegran kan man beskära och korta in, om den brer ut sig för mycket, med bibehållen karaktär. Gör en rejäl växtbädd, som behåller fukten till växterna, även här. Hoppas att dessa tips hjälper, men naturligtvis finns det många fler alternativ!

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar