Svampar i rabatten

Fråga:
Jag har upptäckt att jag fått många svampar i min rabatt.
Vad är det för svamp? Har jag fått ett problem? Skall jag rensa bort dom?

Matjorden är från en lokal bondgård och barkmull från Danmark.

Svar:
Detta är toppmurkla som växer i er rabatt. Läcker matsvamp så ta vara på den. (Enligt svampguiden.se: Toppmurklor bör alltid tillagas med upphettning under minst 15 minuter, och du bör aldrig äta stora mängder.) Enligt uppgifter jag hittat kan den tydligen dyka upp i jordar med barkmull och täckbark, så antagligen finns sporer eller mycel med den vägen. De är inte skadliga för växterna men det som kan hända är att deras mycel torkar ut jorden så det är extra viktigt med vattningen. Att plocka bort själva svampen förhindrar också att den sprider sig med sporer även om man inte blir av med mycelet på det sättet.

Solveig Sidblad

Hortonom/redaktör maj 2023

troppmurkla Foto: PO Nestenborg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar