Små fruktträd

Fråga: Kan du rekommendera några fruktträd som är lämpliga för små koloniträdgårdar? De bör alltså vara svagväxande och inte heller ha något vidlyftigt rotsystem. Plus god frukt! Plommon, äpple eller körsbär, det går bra vilket som.

Svar: När det gäller äpplen bör ni först och främst fråga efter sorter på svagväxande grundstam t ex B9, M26 och Bemali. Alla dessa är härdiga upp till Mälardalen. Härdigast är B9. Det blir små, låga träd. De saluförs tyvärr inte så ofta i våra växtbutiker men de kan alltid ta hem. Det bör finnas av de flesta sorter. Om man ändå vill ha ett vanligt kronträd men ett som inte blir så stort så är Discovery (augusti-september) och James Grieve (september-oktober) lämpliga sorter. Ett alternativ är förstås också pelaräppelträd. Den godaste sorten tycker jag är Polka. Den kan få lite skorv, tyvärr. Men nu finns det några nya, härdiga, ryska sorter (Arabat och Dzin) på marknaden som jag inte vet så mycket om.

Av körsbär finns det sk pysslingträd på svagväxande grundstam. Det finns av flera olika bigarrå-sorter, t ex Buttners rote, Lapins, Sam, Van och Stella.

Sen finns de så kallade buskkörsbären som växer som en större vinbärsbuske. De är på egen rot, alltså inte ympade på en grundstam. Det finns dock inga vanliga sötkörsbär av busktyp. Den sötaste sorten är Berit, sötare än surkörsbär men surare än bigarrå.

Av plommon är fortfarande Viktoria en av de bättre sorterna och som inte blir så stort träd. Det viktigaste för att få stor och god frukt på Viktoria är att gallra karten. En ny, god och rikgivande sort är Komet. Trädet blir inte så stort men har ett något utbrett, lite spretigt växtsätt.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar