Går det att flytta rosor?

FRÅGA: Jag undrar när man helst flyttar på några rosenbuskar (rabattrosor, bla Peer Gynt) till en annan rabatt, går det bra nu? Beskär man rosorna i samband med flytten?

SVAR: När den vedartade växten ( i det här fallet rosor) avmognat, dvs att årsskotten har förvedats och växten fällt sina blad, är det dags att flytta den. Gräv upp så mycket som möjligt av rotsystemet. Ska växten flyttas inom tomten placeras den med fördel på en presenning och dras till nya växtplatsen. Eventuellt kan man jordförbättra lite i samband med flytten men bäst är plantering i liknande jord som växten kommer ifrån. Beskär först till våren när ni ser vilka grenar som grönskar efter flytten, s k ädelrosor beskärs alltid senvår och alltså aldrig i samband med flytten.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar