Jordgubbsblommorna vissnar

Fråga: Varför går inte jordgubbsblommorna fram utan blommorna vissnar bort. Vad är den troliga orsaken ?

Svar: Det kan vara dålig pollinering men då slår blommorna ut först och vissnar sen. Mer troligt är angrepp av jordgubbsvivel. Ser det ut som att knopparna hänger och torkar in? Om du tittar lite närmare kan du då se att de är halvt avbitna och bara hänger löst? I så fall är det jordgubbsviveln, en 2-4 mm lång skalbagge, som är i farten. Den lägger sina ägg i knoppen, biter sen av knoppen så den blir hängande, allt för att larverna ska kläckas därinne och vara skyddade medan de livnär sig på blomanlagen inuti knoppen. Det du kan göra nu är att samla in intorkade knoppar och se om larverna fortfarande är kvar i dem. Plocka i så fall så mycket vissna knoppar du kan.  Till nästa år är det viktigt att hålla koll när knopparna börjar synas. Gå ut på kvällen med en skål med såpvatten och skaka på knopparna. Då trillar skalbaggarna ner och drunknar och angreppen minskar

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2012

Foto: y Robert Henschel – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=858448

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar