orkidén blir vedartad

FRÅGA: Varför ser mina orkidéer ut så här? Blomstänglarna blir som vedartade. Bladen blir knöliga och vedartade. Så var de inte från början.

SVAR: Det som syns på din orkidéplanta är korkrost. Korkrost är i egentligen bara ett tecken på att cellerna hos växten har blivit skadade innan de blivit fullt utvecklade. Korkrost kan vara både klimatbetingad och orsakad av växtskadegörare. Korkrost på orkidéer brukar bero antingen på virus eller falskt spinnkvalster. Om det hade varit virus borde plantorna varit angripna redan från början, virus sprids vanligtvis via växtdelar vid förökning. Dessutom låter det osannolikt att alla dina plantor skulle vara drabbade, för väl i hemmet kan virus bara spridas med växtsaft mellan växterna.

Därför tror jag att dina plantor är angripna av falskt spinnkvalster. Det är ett 0,2–0,3 mm stort kvalster, ungefär hälften så stort som vanligt växthusspinnkvalster och mycket svårt att se med blotta ögat. Kvalstren är orangea eller röda, spinner inga trådar och sitter relativt stilla. De kan finnas på plantans alla delar men oftast sitter de vid tillväxtpunkterna eller noderna.

De är mycket svårbekämpade. Enklast är därför nya plantor. Tvätta fönstret noga med såpspritlösning (2 msk såpa + 1 msk t-röd i 1 l vatten) innan nya plantor ställs dit. Men är plantorna extra värdefulla kan de behandlas med såpspritlösningen en gång i veckan, en till två månader (totalt 4–8 gånger). Duscha plantorna så alla växtdelar blir indränkta i lösningen vid varje tillfälle. Skydda dem mot solljus dagen de behandlats. Annars finns risk för brännskador på bladen.

Henrik Bodin, Hemträdgården, nr2 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar