Hängigt päronträd

Fråga: Jag har ett päronträd som alltid gett mycket frukt. För två år sedan gick ett par grenar av i en storm. I år varken blommar det eller ger frukt, och dessutom ser det väldigt grått och sjukt ut. Hur ska jag göra, beskära eller är det så att säga kört?

Svar: Har bladen vissnat helt eller vad menas med att det ser grått och sjukt ut? Ett sätt att kolla hur det är med livskraften i trädet är att försiktigt skrapa med nageln på barken och se om det ser friskt grönt ut under barken. I så fall finns det hopp. Men är det brunt och torrt under barken då är trädet på utdöende. Det kan också vara skadat på vissa partier av grenar och stam men ändå överleva om det finns sammanhängande frisk bark. En beskärning av de grenar som ser sämst ut kan gynna de friska delarna. Beskärningen kan lämpligtvis göras nu under juli, augusti, september.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2011, reviderat 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar