Ruttnande äpplen

Fråga: Mina äpplen ruttnar inifrån och strax innanför skalet. Det är speciellt Signe Tillisch. Vad beror det på?

Svar: Det som drabbat dina äpplen kallas bland skånska fruktodlare för mösk, eller inre fysiologisk nedbrytning. Det är en s k kalciumrelaterad sjukdom och alltså brist på kalcium under utvecklingen. Särskilt storfruktiga sorter som Signe Tillisch kan drabbas. Det kan vara ren brist i jorden men också obalans bland näringsämnen. Även torrperioder påverkar kalciumupptagningen. Kalkning med dolomitkalk kan motverka mösk. Undvik överdriven kvävegödsling eller alltför kraftig beskärning.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar