Från gräsmatta till grönsaksland

Fråga: Om jag vill utvidga mitt grönsaksland så att det tar gräsmatta i anspråk, måste jag då sålla den “nya” jorden eller räcker det med att lägga grästuvorna uppochner över vintern?

Svar: Det kan räcka med att du vänder upp och ner på grästuvorna, men det är tveksamt om de hinner förmultna tillräckligt till våren om du ska gräva upp nu. Det allra bästa är att du dubbelgräver: det vill säga att du gräver upp grässvålen/tuvorna och  lägger vi sidan om så länge. Sen gräver du ut ytterligare ett lager jord och lägger bredvid eller i en skottkärra. I det dike som bildas lägger du nästa rad med grästuvor i botten och där ovanpå nästa lager jord som du gräver ur. I sista diket lägger du de grästuvor och den jord du grävde upp först. På detta sätt får du ner grästuvorna lite djupare och får ett lager jord ovanpå som inte är genomvävd av rötter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar