Björk läcker sav

Fråga: Den ca 50 år gamla björken läcker sav sedan något år. […]

Toppa silvergran

Fråga: Har fått ett önskemål om att kapa toppen på en silvergran […]