Växtskador av pyralider 2023

Har du växter som du misstänker skadats av bekämpningsmedel? Genom att svara på enkäten och ladda ner en bild på din skadade växt hjälper du Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Informationen är viktig för att kunna påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna. 

Vi kan komma att kontakta dig för mer information eller om vi vill analysera din växt, näring eller jord. Så om möjligt spara din skadade växt, samt närings- och jordprodukter du använt, samt deras förpackning.

För mer information se Pyralidaffären eller kontakta ulf.nilsson@for.se 

Tack för att du tar dig tid och hjälper oss i detektivarbetet i denna komplexa fråga!

Bild; övre växt skadad tomatplanta, nedre växt frisk tomatplanta