Det ska bli spännande med praktik! 

– Att få praktisera på FOR och Koloniträdgårdsförbundet är en möjlighet för mig att komma närmare arbetslivet och prova på olika arbetsuppgifter. Jag vill ta del av FORs arbete som ett kunskapsförmedlande organ och få användning för mina teoretiska kunskaper inom exempelvis trädgård och få använda dessa i verkligheten.

Det säger Emma König som studerar till trädgårdsingenjör med designinriktning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.

– Jag har redan fått möjlighet att delta ”bakom kulisserna” på Älvsjömässan, Nordiska trädgårdar, fortsätter Emma som också ser fram emot att få inblick i Koloniträdgårdsförbundets arbete med deras tidning Koloniträdgården.