Ängens dag

Mer än 99 procent av de ängsmarker som för 150 år sedan täckte en stor del av Sveriges landyta finns inte längre kvar. Men de senaste åren har ängarna börjat återvända. De artrika gräsmarkerna har inte längre någon naturlig plats i jordbruket, nu intar de i stället våra städer.

Första lördagen i augusti är “Ängens dag”,  Naturskyddsföreningens nationella manifestation för den svenska ängen med många härliga aktiviteter >>

– Under miljoner år har många växter, insekter och svampar anpassats till miljöer där stora växtätande djur betar och trampar. Det är de arterna som nu har sin tillflyktsort i ängar, och självklart också i betesmarker som betas av till exempel kor och hästar, säger Janne Wester samtidigt som han drar sin lie genom vassen. Läs mer på Rikare Trädgård >>

Låt gräset bli en äng, säger Forskning & Framsteg. Kortklippta gräsmattor i trädgårdar och parker är så artfattiga att forskarna kallar dem för gröna öknar. Nu pågår försök att ersätta dem med ängsliknande grönska. Det skulle gynna både biologisk mångfald och ekonomi, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. >>