Snabbväxande häck

Fråga: Kan du ge mig tips på en häck som växer snabbt, är vintergrön (eller t ex röd), och det är ok med taggar? Vi är inte så pigga på cypress, buxbom eller liguster … Den ska bli insynsskydd mot granne, där det idag helt saknas något, därav behovet av snabbväxande, och helst ganska hög häck,

 

Svar: Snabbväxande vintergrön häck är inte så lätt att hitta. De mest snabbväxande är alla lövfällande, tex häggmispel, hagtorn m fl. Det jag skulle rekommendera är avenbok, inte speciellt snabbväxande men kan köpas i större exemplar alt. färdig häck. Den är inte vintergrön men behåller sina rödbrunfärgade höstlöv vintern igenom.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar