Bräckt vatten till grönsaker

Fråga: Vi bor vid kusten. Och undrar om man kan vattna grönsakerna med bräckt vatten?

Svar: Det går inte att svara med ett klart ja eller nej på den frågan. För mycket beror på jordens buffringsförmåga, salthalten i vattnet och grönsakernas ursprung. Har man en jord som innehåller mycket organiskt material klarar den att ta emot en högre saltmängd innan växterna påverkas. Härstammar grönsakerna från kustområden klarar de oftast en högre saltkoncentration i marken innan de tar skada. Vattnar man enstaka gånger med bräckt vatten och däremellan med vanligt sötvatten klarar sig de flesta växterna bra. För då späds saltjonerna ut och påverkar inte växterna lika mycket.

Det finns försök att tillgå och i försöken har man kommit fram till att några grönsaker är mer tåliga. De mer salttåliga grönsakerna är: rödbeta, sparris, spenat, grönkål. De måttligt tåliga grönsakerna är: tomat, broccoli, vitkål, rödkål, blomkål, sallat, morot, lök. Och de minst salttåliga grönsakerna är: ärtor, gurka, selleri, bönor, rädisor. Vill man läsa mer om vattning och grönsaker finns det en broschyr om bevattning i grönsaksodling, som ingår i jordbruksverkets kurspärm ”Ekologisk odling av grönsaker på friland” från 2003 https://angstuganskoloni.se/onewebmedia/Bilaga%206.%20Bevattning%20i%20gro%CC%88nsaksodling.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar